Jaarkalender
2017 - 2018

 


 

 


Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief

 

- Schoolreglement 2017 - 2018
(voorlopige versie)

- Vakantieregeling 2017 - 2018

- Infobrochure Basisschool

- Infobrochure Kleuters Hoofdgebouw

- Infobrochure Wijkschool

- Afwezigheidsbriefjes
(max. 4 per schooljaar)

- Afwezigheidsbriefjes
(niet deelnemen aan zwemmen of sport)

- Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal op school
(= bijlage 8 van het schoolreglement)

- Doktersattest: “Toezicht op inname medicatie”
(= bijlage 9 van het schoolreglement)

- De toestemming in geval van afwezigheid op school
(= bijlage 11 van het schoolreglement)

- Procedure bij ziekte of ongeval en toestemming tot afhalen op school
(= bijlage 12 van het schoolreglement)

- De toestemming tot deelname aan oudercontacten
(= bijlage 13 van het schoolreglement)

- Instemming met het schoolreglement en het PPGO!
(= bijlage 14 van het schoolreglement)


Voor het downloaden van documenten heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Indien je niet over Acrobat Reader beschikt kan je het programma via deze link downloaden.