Partners

Campus Van Eyck:

Campus Van Eyck

GO! Middenschool Van Eyck Maaseik

https://www.mscampusvaneyck.be/

GO! Technisch Atheneum Van Eyck Maaseik

https://www.tamaaseik.be/

GO! Atheneum Van Eyck Maaseik

https://www.kamaaseik.be/

Internaat Amigo:

Het internaat engageert zich om voortdurend inspanningen te leveren om te blijven voldoen aan kwaliteit op gebied van onderwijsbegeleiding, ontspanning, verzorging en huisvesting.

Klik hier om de website van het internaat te bezoeken.

Het CLB:

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de vaardigheden kunnen verwerven en versterken die de basis vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke deelname.

Klik hier om de website van het CLB te bezoeken.